Contacte


correu: referendum_alcarras@hotmail.com
facebook: Referèndum Alcarràs

dissabte, 17 d’octubre de 2009

Per qué els espanyols ens diuen "polacos"!!!

Va sorgir en els cuartels militars franquistes. Tot just acabada la Guerra Civil Espanyola, les tropes de Hitler van impressionar al mon durant l'ocupació de Polonia, l'1 de setembre del 1939. Y a les tropes nacionals espanyoles, els hi va agradar comparar-se amb les hitlerianes i anomenar "polacos" als vençuts i invadits catalans.


The rise in Franco's military headquarters. Just finished the Spanish Civil War, Hitler's troops had impressed the world during the occupation of Poland on 1 September 1939. And a Spanish national troops, we liked to compare itself with Hitler and called "Polish" to overcome and invaded Catalans.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Pensem que la ciutadania d'Alcarràs s'hauria d'implicar més, per això volem saber: Aniràs a votar?

Està d'acord que Catalunya esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la unió Europea?